Tư vấn giấy phép lao độngTư vấn giấy phép lao động

Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho Chuyên gia kỹ thuật

Các doanh nghiệp tại Việt Nam có thể thuê các chuyên gia kĩ thuật người nước ngoài vào làm việc để tư vấn, giám sát kỹ thuật sản xuất của doanh nghiệp. Để các chuyên gia người nước ngoài có thể làm việc hợp pháp cho các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho Nhà quản lý

Nhà quản lý là người quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 18, Điều 4, Luật Doanh nghiệp 2014 hoặc là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của doanh nghiệp>>>

Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho Lao động kỹ thuật

Lao động kỹ thuật người nước ngoài làm việc tại Việt Nam là một trong bốn đối tượng phải xin cấp phép lao động khi làm việc tại Việt Nam theo quy định. Chúng tôi hướng dẫn thủ tục xin cấp phép lao động cho Lao động kỹ thuật người nước ngoài như sau>>>

Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho Giám đốc

Các doanh nghiệp tại Việt Nam có thể thuê người nước ngoài làm Giám đốc cho công ty.  Để người nước ngoài được làm việc hợp pháp tại Việt Nam, doanh nghiệp phải làm thủ tục xin cấp phép lao động cho người nước ngoài theo quy định của Pháp luật Việt Nam>>>

 Hướng dẫn điền mẫu số 01- Giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Mẫu 01 dùng để người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) gửi báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đến Cục Việc Làm - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh>>>

 Hướng dẫn thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Các doanh nghiệp tại Việt Nam muốn thuê người nước ngoài vào làm việc trên 03 tháng thì phải làm thủ tục xin cấp phép lao động cho người nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam>>>

Lên đầu trang
Đối tác 1
Đối tác 2
Đối tác 3
Đối tác 4
Đối tác 5
Đối tác 6