Tư vấn thủ tụcTư vấn thủ tục

Hướng dẫn thủ tục xin cấp phép lao động cho Chủ tịch công ty

Chủ tịch công ty là người đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc xây dựng và quyết định chiến lược phát triển của công ty, tổ chức và điều hành hoạt động của công ty, là một người hội tụ đầy đủ năng lực và phẩm chất quản lý và phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.>>>

Hướng dẫn điền mẫu số 02 - Giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Mẫu số 02 dùng cho người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) đã từng được chấp thuận nhu cầu nhưng có sự thay đổi nhu cầu, người sử dụng lao động phải gửi báo cáo giải trình về thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài>>>

Hướng dẫn thủ tục xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài có giấy phép lao động

Thẻ tạm trú cấp cho người nước ngoài có giấy phép lao động là thẻ tạm trú diện làm việc có kí hiệu LĐ với thời hạn từ 01 năm đến tối đa 02 năm. Khi thẻ tạm trú sắp hết hạn, nếu người nước ngoài vẫn làm việc tại Việt Nam và có đủ điều kiện có thể làm thủ tục xin gia hạn thẻ tạm trú theo quy định.>>>

Hướng dẫn điền mẫu NA1- Tờ khai đề nghị cấp thị thực Việt Nam

Tờ khai đề nghị cấp thị thực Việt Nam là tờ khai xin cấp visa dành cho người nước ngoài. Người nước ngoài khi làm việc cư trú tại Việt Nam có trách nhiệm làm đơn đề nghị xin cấp visa thị thực để đảm bảo quyền hợp pháp của mình tại lãnh thổ Việt Nam

Hướng dẫn điền Mẫu NA16- Đăng ký mẫu dấu, chữ ký

Mẫu NA16- Đơn đăng ký mẫu dấu và chữ ký là mẫu đơn đăng ký do Công ty, cơ quan/tổ chức doanh nghiệp bảo lãnh cho người nước ngoài nộp hồ sơ pháp nhân lần đầu tại Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam

Thủ tục cấp lại thẻ tạm trú do bị mất, thất lạc hoặc hư hỏng

Khi làm thủ tục xin cấp thẻ tạm trú yêu cầu người làm mất thẻ hoặc làm hư hỏng thẻ phải có văn bản giải trình trình bày rõ việc việc mất thẻ hoặc hư hỏng thẻ nộp kèm với bộ hồ sơ.  

Lên đầu trang
Đối tác 1
Đối tác 2
Đối tác 3
Đối tác 4
Đối tác 5
Đối tác 6